Välkommen !

Thoressons Industri & Kompressor -service.

Ett ISO certifierat företag.
Vi har passande tryckluftslösningar.
Vi ägnar oss åt Industri och Kompressor Service, Maskinmontage, och trycksättning av luftsystem.
Vår Policy.